Inauguracja

Inauguracja roku harcerskiego 2010/2011


     W dniach 17 - 19 września 2010 r. na terenie miasta Wadowice odbędzie się Zlot Chorągwi Krakowskiej, inaugurujący rok harcerski 2010/2011. Patronat nad imprezą objęła Chorągiew Krakowska oraz Urząd Miasta Wadowice. Do udziału w Zlocie zapraszamy zuchów i harcerzy Chorągwi Krakowskiej, a także mieszkańców Wadowic.

 

     Obok zajęć programowych, nawiązujących do metodyki i obrzędowości harcerskiej, będą miały miejsce imprezy towarzyszące: odsłonięcie z okazji stulecia harcerstwa w Polsce tablicy pamiątkowej poświęconej skautom, zuchom i harcerzom Ziemi Wadowickiej oraz koncerty zespołów EKT Gdynia i Beltaine. Już dziś serdecznie zapraszamy!
 


Inauguracja Roku Harcerskiego - 21.09.2010 14:09:29
W dniach 17 – 19 września 2010 r. na terenie Wadowic odbył się Zlot Chorągwi Krakowskiej ZHP, inaugurujący rok harcerski 2010/2011. Honorowy patronat nad Zlotem objęli: Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki, Hufiec Ziemi Wadowickiej i Urząd Miasta Wadowice...

Czytaj więcej...


Odsłonięcie pomnika - 15.09.2010 22:09:18
W związku z uroczystością odsłonięcia pomnika upamiętniajacego stulecie harcerstwa w Polsce proszę o wydelegowanie z każdego hufca/środowiska harcerskiego trzyosobowej delegacji, która złoży pod pomnikiem kwiaty i znicze. Odsłonięcie pomnika nastapi w pierwszym dniu inauguracji - 17 września, piątek, godz. 19.15.Komunikat Zlotowy - 13.09.2010 07:09:15
Informujemy, iż termin zgłoszeń na Inaugurację Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej już minął i nie ma możliwości dodatkowych zgłoszeń nowych patroli, ani powiększenia ilości zgłoszonych osób w patrolach do tej pory. Patrole które nie uregulowały płatności proszone są o pilną wpłatę na konto Inauguracji 85 1240 4197 1111 0010 3237 4732. W tytule proszę podać nazwę patrolu za jaki wpłata jest dokonywana. Patrole, które zgłosiły się po 15 sierpnia wpłacają kwotę w wysokości 35 zł zgodnie z regulaminem.

Czytaj więcej...


Festiwalu Zuchowej Piosenki Stulecia - 13.09.2010 07:09:34
Tegoroczna Inauguracja Roku Harcerskiego odbywa się w roku szczególnym – roku stulecia polskiego harcerstwa, dlatego też uważam, że dobrym pomysłem będzie zorganizowanie w czasie tej imprezy wyjątkowego przedsięwzięcia – Festiwalu Zuchowej Piosenki Stulecia.

Czytaj więcej...


Odprawa drużynowych 9 maj - 02.05.2008 13:05:13

W dniu 9 maja zapraszamy na odprawę drużynowych. Spotykamy się o godzinie 17.00 w biurze Komendy Hufca
Czuwaj
phm Aneta Widlarz
               

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Obchody 100-lecia harcerstwa na Ziemi Wadowickiej są współfinansowane środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sponsorzy:

Urząd Miasta Wadowice Wadowickie Centrum Kultury
Informacja Turystyczna w Wadowicach


Firma ARKON Wadowice   Ośrodek Wypoczynkowy Czarny Groń

"JAR-KAM" Technika Grzewcza i Sanitarna Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon

Park dinozaurów i rozrywki Dinolandia w Inwałdzie     Malopolski Klub  Karate

Park Miniatur w Inwałdzie   Grupa Maspex Wadowice

Cukiernia HMH Wadowice   Elpida s.c.