Jubileusz

Stulecie harcerstwa w Polsce

 

     W roku 2010 przypada setna rocznica powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Dokładnie sto lat temu, w 1910 r. Andrzej Małkowski, założyciel i współtwórca polskiego skautingu, przetłumaczył na język polski podręcznik Roberta Baden – Powella „Skauting dla chłopców”. W tym samym roku uczniowie I Gimnazjum św. Anny w Krakowie zakładają „Zastęp Kruków”. Wydarzenia te zapoczątkowały powstanie harcerstwa w Polsce.

 

     Włączając się do obchodów stulecia harcerstwa polskiego Hufiec Ziemi Wadowickiej podjął się wielu przedsięwzięć, pragnąc nawiązać do harcerskich tradycji Wadowickiej Ziemi.

 

Co nas czeka w jubileuszowym roku? Oto nasze propozycje:

- wystawa fotograficzna na wadowickim rynku prezentująca 100 lat harcerstwa na Ziemi Wadowickiej,

- wydanie książki prezentującej 100 lat harcerstwa,

- wydanie broszury promocyjnej „Hufiec Ziemi Wadowickiej” oraz plakatów i banerów informujących o obchodach 100-lecia harcerstwa, - organizacja imprezy w dniu 1 sierpnia na wadowickim rynku, upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego,

- udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Krakowie,

- utworzenie Izby Pamięci przy Hufcu Ziemi Wadowickiej,

- wydanie gadżetów reklamowych upamiętniających 100 lat harcerstwa,
- organizacja Inauguracji Roku Harcerskiego 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej ZHP,
- wmurowanie tablicy upamiętniającej 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego na Ziemi Wadowickiej.

 

     Zapraszamy wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP Ziemi Wadowickiej oraz mieszkańców powiatu wadowickiego do włączenia się w jubileuszowe obchody!

1 sierpnia