Izba pamięci

Szukamy harcerskich pamiątek

 

     W 2010 r. minie 100 lat od dnia, w którym na ziemiach polskich narodziło się harcerstwo. Chorągwie i hufce Związku Harcerstwa Polskiego w całej Polsce przygotowują się do uroczystych obchodów tej rocznicy. W sierpniu 2010 roku na Krakowskich Błoniach odbędzie się Zlot Harcerstwa Polskiego, upamiętniający 100 lat istnienia harcerstwa w Polsce.


     Hufiec Ziemi Wadowickiej podjął się realizacji szeregu przedsięwzięć, pragnąc nawiązać do harcerskich tradycji Wadowickiej Ziemi. Zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna na wadowickim rynku, powstanie Izba Pamięci, odbędzie się happening w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odsłonięty zostanie obelisk, wydamy okolicznościową książkę i biuletyn. We wrześniu na terenie miasta Wadowic odbędzie się inauguracja Roku Harcerskiego 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej.

 

     W związku z podjętymi inicjatywami zwracamy się z gorącym apelem do instruktorów seniorów, instruktorów, harcerzy i wszystkim przyjaznym harcerstwu o pomoc w realizacji tych projektów. Prosimy o wypożyczenie lub przekazanie na rzecz Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP będących w Druhów/Druhen posiadaniu pamiątek, związanych z historią harcerstwa. Niezwykle cenne będą dla nas: książeczki harcerskie, krzyże, plakietki z obozów, rajdów, kroniki drużyn, zastępów, proporce, mundury, chusty, odznaczenia, fotografie, dokumenty (rozkazy, dyplomy itp.). Zgromadzone pamiątki zostaną wyeksponowane w Izbie Pamięci Hufca Ziemi Wadowickiej, a fotografie dodatkowo na okolicznościowej wystawie.


     Zainteresowanych prosimy o kontakt z komendą Hufca: hm. Marcin Homel (tel. 606663353), hm. Robert Kadela (tel. 506085942).

Kontakt z nami
Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP

ul.Teatralna 2, 34-100 Wadowice

hm. Marcin Homel - 606 663 353

hm. Robert Kadela - 506 085 942